Klik sini untuk membeli Buku dan VCD Keadilan terbaru !
Faisal Mustaffa's Facebook profile


Bangkitlah Kaum Buruh & Petani
Menentang Ekstremis & Hipokrits!


~ faisal mustaffa online ~


 

Wednesday, April 27, 2005

Kes Patrice Fernandez vs MAS: Adakah patut?

Kes Patrice Fernandez vs MAS: Adakah patut?

Oleh; Faisal Mustaffa

DEWAN RAKYAT 30 Mac – Parlimen hari ini telah membawa kes pramugari MAS yang dipecat kerana melanggar perjanjian kolektif di antara majikan dan kesatuan sekerja hanya kerana membuat keputusan untuk beranak.

Kes itu telah dicabar sehingga ke Mahkamah Persekutuan dan mendapati bahawa undang-undang tidak menyebelahi Patrice Fernandez.

Mengikut terma-terma syarat yang terkandung dalam perjanjian kolektif, pramugari dikehendaki berhenti kerja pada umur 40 tahun manakala ketua pramugari bersara pada umur 45 tahun. Umur 40 tahun dikatakan tahap klimaks dalam hayat manusia. Kebanyakan orang hanya mampu
mencapai kecemerlangan dalam kerjaya mereka selepas mereka mencapai umur 40
tahun.

Selain itu mereka juga dihadkan untuk mempunyai dua anak sahaja. Mereka tidak diberi elaun
perubatan dan tidak dibayar gaji langsung bila mereka mengandung pada bulan ketiga sehingga bayi dilahirkan.

Ahli Parlimen Seputeh, Teresa Kok Suh Kim berpendapat bahawa kekalahan Fernandez dalam kes tersebut tidak bermaksud bahawa syarat pekerjaan MAS itu betul.

Beliau berpendapat syarat pengupahan sedemikian bersifat diskriminasi pramugari MAS kerana mereka juga dihadkan untuk mempunyai dua anak sahaja. Selain daripada itu, mereka tidak diberi elaun perubatan dan tidak dibayar gaji langsung bila mereka mengandung pada bulan ketiga
sehingga bayi dilahirkan.

Ramai pramugari MAS pula tidak faham kenapakah kesatuan sekerja mereka bersetuju dengan syarat pekerjaan sebegitu, dan mereka berkata mereka tidak pernah dirunding sebelum perjanjian
bersama dimeterai.

“Tetapi kesalnya, MAS mengehendaki pramugarinya bersara pada tahap kecemerlangan mereka. Kerja apa yang boleh dilakukan oleh pramugari MAS selepas mereka bersara pada umur yang begitu muda khususnya mereka yang beranak dan perlu menanggung keluarga. Selain itu, kebanyakan syarikat swasta dan agensi kerajaan tidak ingin menggaji wanita yang berumur lebih daripada 40 tahun. Ini bermaksud, pramugari MAS ini terpaksa menganggur selepas mereka bersara. Apa yang mereka dapat hanyalah gratuity yang sebanyak RM15,000 sahaja,� hujah Teresa.

Beliau menambah bahawa cara pengurusan MAS menangani pengupahan pramugari itu bercanggah dengan prinsip yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan kita.

“Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat Dewan yang mulia ini, syarat pekerjaan yang berunsur diskriminasi ini sebenarnya hanya wujud di MAS dan bukan syarikat penerbangan yang lain.,� katanya lagi.

Umur persaraan bagi Air India ialah 57 tahun, bagi Japan Airlines pula umur bersara pramugari ialah 60 tahun.

Isu yang saya dibangkitkan itu dirasakan amat tidak adil bagi pramugari MAS kerana kalau mereka mula berkhidmat dengan MAS, misalnya pada umur 20 tahun, bila mereka bersara pada umur 40 tahun, mereka sebenarnya mempunyai lebih pengalaman untuk menjadi pramugari yang efisien.

Oleh yang demikian, Teresa berpendapat mereka tidak harus dibuang kerja bila mereka sampai umur 40 tahun lantas menyeru pihak Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat haruslah mendesak MAS untuk mengubah suai perjanjian kolektif yang berunsur diskriminasi ini.

1 Comments:

At 1:55 pm, Anonymous Anonymous said...

beginilah nasib kalau kerja lama pun tak dilayan sepatutnya.Apa ingat senang nak dapat pengalaman???rakyat malaysia sentiasa di tindas dan tak bleh keluarkan pendapat.kerajaan aja yang betul.puih!!!

 

Post a Comment

<< Home

Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com