Klik sini untuk membeli Buku dan VCD Keadilan terbaru !
Faisal Mustaffa's Facebook profile


Bangkitlah Kaum Buruh & Petani
Menentang Ekstremis & Hipokrits!


~ faisal mustaffa online ~


 

Wednesday, June 23, 2010

Pilihan Raya Tempatan – Tunggu Apa Lagi?

Nampaknya, berdasarkan kaji selidik yang dijalankan oleh badan bebas, Merdeka Centre yang dikeluarkan pada 16 Jun lalu, ia menunjukkan majoriti responden mahukan pilihan raya kerajaan tempatan.

Berdasarkan kajian tersebut, 71 peratus daripada keseluruhan responden seramai 1028, 54 peratus daripada mereka tidak mengetahui siapakah wakil ahli majlis tempatan di kawasan mereka.

Pilihan raya kerajaan tempatan kali pertama diadakan pada 1951 tetapi dihentikan pada 1965 ketika Konfrontasi dengan Indonesia.

Perdana Menteri, Datu Seri Najib Razak yang baru-baru ini bangga dengan prestasi hasil kajian 8 Jun 2010 yang dijalankan Merdeka Centre mendapat 72 peratus responden berpuashati dengan prestasinya sepanjang pentadbiran di Kerajaan Pusat mengulas, “pilihan raya kerajaan tempatan sudah lama dimansuhkan, jadi ia tidak perlu diadakan semula.”

Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ketika menjawab soalan Dewan Rakyat 12 April 2010 yang dibawa oleh Gwo-Burne Loh [Kelana Jaya], di bawah seksyen 15 (1) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), pilihan raya Kerajaan Tempatan hendaklah dihentikan. Undang-undang Kerajaan Tempatan di Sabah dan Sarawak juga tidak mempunyai peruntukan tentang pilihanraya Kerajaan Tempatan.

Menurut penjelasan Menteri di Kementerian berkenaan, Akta 171 Seksyen 10 memperuntukkan bahawa sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) akan mengandungi Datuk Bandar atau Yang Dipertua serta tidak kurang daripada lapan (8) dan tidak lebih daripada 24 orang Ahli Majlis yang dilantik daripada kalangan mereka yang mempunyai pengalaman luas mengenai PBT yang mereka dialami atau mereka yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang masing-masing.
Oleh yang demikian, kerajaan tidak bercadang untuk mewujudkan semula pilihan raya kerajaan tempatan kerana tiada undang-undang yang membolehkan ianya diadakan kecuali undang-undang tersebut dipinda.

Menurut penjelasan Menteri lagi, pilihan raya kerajaan tempatan boleh menjejaskan tumpuan PBT selaku agensi barisan hadapan dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat kerana tumpuannya akan lebih menjurus kepada hal-hal yang berkaitan dengan urusan pilihan raya.
Kerajaan juga berpendapat bahawa urusan pilihan raya bukan sahaja melibatkan masa dan kos malah tenaga kerja di samping kemungkinan wujudnya unsur-unsur kurang sihat oleh pihak-pihak tertentu yang berteraskan kepentingan politik masing-masing.

Kerajaan di peringkat negeri; Selangor dan Pulau Pinang pernah mengusulkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan pada April lalu tetapi seperti yang dijangkakan, alasan yang diberikan ialah kekangan undang-undang.

Pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Aziz Yusoff juga berkata, urusan pilihan raya tempatan tidak tertakluk bawah bidang kuasa badan itu, tetapi sepenuhnya di bawah kerajaan negeri.
Bagaimanapun, tambahanya, pindaan dan perubahan dasar bagi menjalankan semula pilihan raya tempatan hanya boleh dilakukan melalui Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan (MNKT), satu badan di bawah Kementerian Perumahana dan Kerajaan Tempatan.

Malah, ketika ,mengulas mengenai permintaan Selangor dan Pulau Pinang supaya menjalankan kajian mengenai mengenai pentingnya pilihan raya kerajaan tempatan di sebuah Negara demokrasi, Abdul Aziz juga memberitahu bahawa SPR tidak dapat menjalankan kajian bagi mana-mana kerajaan negeri kerana ia bertentangan dengan fungsi SPR di bawah perlembagaan persekutuan dan Akta Pilihan Raya 1958.

Justeru, Pulau Pinang telah memulakan kaji selidik secara rawa melalui portal rasmi mereka dan sememangnya, rakyat Pulau Pinang berkehendakkan supaya ahli-ahli majlis mereka dibiarkan mereka sendiri yang memilih.

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) Cawangan Pulau Pinang juga telah menjalankan usaha dalam menjalankan satu kajian soal selidik pada 20-21 Mac 2010. Keputusan soal selidik menunjukkan sebanyak 92.7% balasan daripada 506 orang rakyat Pulau Pinang menyokong untuk pemulihan pilihanraya kerajaan tempatan.


Sekiranya Pilihan Raya Kerajaan Tempatan dijalankan tanpa SPR?


Selepas SPR dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ‘tidak berminat’ dan tidak menunjukkan sebarang usaha untuk meminda Akta Kerajaan Tempatan 1976, jadi adakah ianya masih boleh dijalankan dan pemilihan tersebut sah?

Pilihan Raya Kerajaan Tempatan masih boleh dijalankan melalui Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960 yang mana akta tersebut masih boleh diguna pakai dan belum dimansuhkan. Sungguhpun demikian, ianya tertakluk kepada kuasa yang ada di tangan kerajaan negeri yang mentadbir.

Jadi, sekarang menjadi tugas pemerintah negeri melalui Dewan Undang Negeri menggubal sebuah akta bagi melaksanakan Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960 ini. Dengan penggubal akta melalui pentadbiran negeri, negeri tersebut juga boleh mengadakan proses pemilihan dengan apa cara berlandaskan lunas-lunas demokrasi yang ada. Sudah tentu, penggunaan dakwat kekal, tidak melibatkan pengundi pos bagi anggota tentera dan polis, senarai pemilih yang sah dan gerrymandering (sebut; persempadanan yang tidak masuk akal) dijalankan dengan cara yang bersih.

Oleh kerana SPR tidak menunjukkan minat mentadbir proses ini, kerajaan negeri, melalui akta negerinya boleh memberi kuasa kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung bagi mengendalikan proses tersebut.
Keperihatinan Rakyat

Menurut kajian Merdeka Centre lagi, seramai 54 peratus daripada respondennya yang berpuratakan berusia 41-50 tahun mengakui bahawa mereka tidak faham apabila orang memperkatakan mengenai pilihan raya kerajaan tempatan. Responden dari kumpulan usia 21-30 tahun mempuyai peratusan tertinggi (37 peratus) yang tidak memahami apakah sebenarmya pilihan raya kerajaan tempatan.

Namun, para responden sedar bahawa masalah jalan di kawasan perumahan mereka (46 peratus), pembekalan air (21 peratus) dan pengangkutan awam di kawasan persekitaran mereka (27 peratus) , menjadi tanggunjawab kerajaan tempatan.

Dengan adanya ahli-ahli majlis yang dipilih dan dikenali penduduk di kawasan tertentu, ahli-ahli dewan undangan negeri (ADUN) mahupun ahli-ahli parlimen tidak lagi menjadi wakil rakyat yang menjaga longkang-longkah pengundi mereka.

Dengan adanya ahli-ahli majlis yang efektif, sudah tentu ADUN boleh memfokuskan kepada tugas pentadbiran negeri dan ahli-ahjli parlimen boleh memperincikan mengenai isu-isu yang lebih melibatkan kerajaan pusat, penggubalan akta-akta yang berpatutan dan mewujudkan sebuah budaya perdebatan yang lebih memfokuskan kepada pembangunan.

Edisi sunat di
sini
.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com