Klik sini untuk membeli Buku dan VCD Keadilan terbaru !
Faisal Mustaffa's Facebook profile


Bangkitlah Kaum Buruh & Petani
Menentang Ekstremis & Hipokrits!


~ faisal mustaffa online ~


 

Friday, October 10, 2008

Maklumat Mengenai ISABerikut ialah maklumat yang diperolehi daripadajawapan lisan di Dewan Rakyat pada Julai 2008:

Kes ISA yang Dipertimbangkan

Bilangan kes tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri yang dirujuk kepada Lembaga Penasihat untuk pertimbangan semula pada tahun 2006 ialah sebanyak 18 kes dan pada tahun 2007 adalah sebanyak 16 kes. Pada keseluruhannya, syor Lembaga Penasihat terhadap kes-kes tersebut adalah Perintah Tahanan diteruskan.

Kos Pusat Tahanan Kamunting
Kos dibelanjakan untuk membayar gaji keseluruhan kakitangan Pusat Tahanan Kamunting bagi tempoh lima tahun iaitu mulai 2003 hingga2007 ialah RM27.78 juta. Dalam tempoh itu juga, sebanyak RM37.18 juta dibelanjakan untuk tujuan penyelenggaraan, pembangunan, keselamatan, pemulihan, latihan dan pengurusan Pusat Tahanan berkenaan.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com